Tag Archives: เกาะรอกทัวร์เกาะรอกตรัง

เกาะรอกเป็นเกาะที่สวยงาม และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ถ้าพูดถึงชาดหาดและโลกใต้น้ำ เกาะรอกเป็นเกาะที่ครบครันที่สุดสำหรับจังหวัดตรัง เกาะรอกเป็นเกาะที่อยู่ระหว่าง ตรัง กระบี่ ดังนั้น หากมีคำถามว่า “เกาะรอกเดินทางอย่างไร” คำตอบก็คือเกาะรอกเดินทางได้จากภูเก็ต ใช้เวลา 2ชั่วโมงโดยเรือเร็เกาะรอกเดินทางจากกระบี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเรือเร็ว การเดินทางไปเกาะรอกจากตรังนั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด ประมาณ 45 นาที

อ่านต่อ >>