ตารางการบิน จังหวัดตรัง

สายการบินที่ให้บริการในจังหวัดตรังนั้นมี 3 สายการบินหลักคือ นกแอร์ แอร์เอเชีย และ ไทยไลอ้อนแอร์ โดยทั้งขาเข้าและขาออก จะบินสลับกัน ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเวลาได้เองตามความเหมาะสม
**ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน