เรือตรัง

Trang SpeedBoat

เกาะภายในจังหวัดตรังนั้นเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน จึงเหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุด โดยการเดินทางไปเกาะต่างๆ ในจังหวัดตรังนั้น สามารถเดินทางได้ 4 ช่องทาง คือ

1.ไปเกาะพร้อมกับแพ็กเกจทัวร์ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ตรัง 2วัน 1คืน หรือ 3วัน 2คืน จะดำน้ำก่อนในวันแรก หลังจากนั้นเรือจะไปส่งตามที่พักบนเกาะต่างๆ เช่น เกาะไหง เกาะมุก เกาะกระดาน

2. เรือเมล์ เป็นเรือที่ชาวบ้านใช้ขนส่งและสัญจร เป็นเรือที่วิ่งเส้นทางเดียวคือ ท่าเรือกวนตุ้งกู-เกาะมุก นั่นหมายความว่า นักท่องเที่ยวจะไปเกาะอื่นไม่ได้เลย เรือจะออกประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงของทุกวัน

3. เรือเหมาไปเกาะ บริการนี้มีสะดวกและคล่องตัวสูง สามารถเลือกเวลาเองได้ สามารถไปได้ทุกเกาะ และสามารถขึ้นได้หลายท่า เช่นท่าเรือควนตุ้งกู ท่าเรือปากเมง ท่าเรือหาดยาว เหมะสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ เนื่องจากราคาเฉลี่ยต่อคนไม่แพงมาก และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง

ซึ่งส่วนใหญ่ท่าเรือที่เดินทางสะดวกที่สุด และมีเรือตลอดทั้งวัน ก็คือ ท่าเรือปากเมง นั่นเอง

ตารางราคาเรือเหมาไปเกาะ

ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไปกลับ เรือหางยาว หมายเหตุ
ท่าเรือปากเมง เกาะมุก 1,500  2,800 10ที่นั่ง
ท่าเรือปากเมง เกาะไหง 1,500  2,800 10ที่นั่ง
ท่าเรือปากเมง เกาะกระดาน 1,800 3,400 10ที่นั่ง
ท่าเรือปากเมง เกาะลันตา 3,500  6,800 10ที่นั่ง
ท่าเรือปากเมง เกาะรอก 5,000  9,800 10ที่นั่ง

** กรุณาจองล่วงหน้า
** เป็นเรือเหมาลำ ไม่ใช่เรือจอยกรุ๊ป
** ชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนเดินทาง
** ตารางเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ