Tag Archives: เช่ารถสนามบินตรังรถเช่าสนามบินตรังราคาถูก ไม่มีมัดจำ ไม่ใช้บัตรเครดิต

เช่ารถสนามบินตรัง ไม่ต้องรูดบัตรเครดิต เพื่อค้ำประกันก่อนเช่ารถ ไม่ต้องวางเงินสดค้ำประกัน ในกรณีไม่มีบัตรเครดิต ไม่ต้องทำสัญญาเช่ารถ ให้ยุ่งยากเสียเวลาการเดินทาง ลูกค้าแสดงเพียงบัตรประชาชนและใบขับขี่ ก็สามารถเช่ารถได้เลย
ประกันชั้น1 ทุกคัน ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ >>