“เปิดการอ่าน สร้างลานศิลป์ พบศิลปินถิ่นใต้” กิจกรรมดีดีที่น่าสนใจ

สวัสดีค่ะ

วันนี้สาวมาเพื่อนไปชมกิจกรรมดีดีที่น่าสนใจในตรังกันต่อ วันนี้เป็นการเสวนา ในเรื่อง “เปิดการอ่าน สร้างลานศิลป์ พบศิลปินถิ่นใต้” งานนี้จัดขึ้นเเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยช่วงเช้า เริ่มจากเปิดปูมนักเขียนตรัง ช่วงที่ ๑ โดย อาจารย์สุนทรี สังขอยุทธ์ ต่อด้วยพิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เริ่มจากเปิดปูมนักเขียนตรัง ช่วงที่ ๒ อ่านบทกวี โดยกวีเมืองตรัง โดย อาจารย์สมเจตนา มุนีโมไนย และพบภาษาถิ่นกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๕๗ อาจารย์ณรงค์ จันทร์พุ่ม

ภาคบ่าย เริ่มจาก เวทีแลกเปลี่ยน “จากหน้ากระดาษถึงหน้าจอ” โดยจำนง ศรีนคร ต่อด้วยเสวนา “เส้นทางสู่นักเขียน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ ๑. อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ป๊ ๒๕๔๘,๒.อาจารย์ดรุณี เดชานุสรณ์ นักเขียนเรื่องสั้นมือรางวัล ๓.นายขจรฤทธิ์ รักษา รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๑ และ ๔.นายวิสุทธิ์ ขาวเนียม บทกวีรางวัลชนะเลิศนางอินทร์อวอร์ด

มาถึงงาน เราลงทะเบียนกันก่อน

มีบูธหนังสือมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

หนังสือเมืองตรัง

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

นำหนังสือมาจัดแสดง

นิทรรศการ นักเขียนและศิลปินถิ่นปักษ์ใต้

คุณขจรฤทธิ์ รักษา เซ็นชื่อในภาพของตน

เรื่องราวของ ๒๐ โบราณสถานตรัง

ดูด้านนอกเสร็จ เราเข้าไปรอฟังการเสวนากันค่ะ

เริ่มจากเปิดปูมนักเขียนตรัง ช่วงที่ ๑ โดย อาจารย์สุนทรี สังขอยุทธ์

ต่อด้วยพิธีเปิดโดย นายนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

การแสดงในพิธีเปิด

หัวหน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรติตรัง กล่าวรายงาน

เปิดปูมนักเขียนตรัง ช่วงที่ ๒

อ่านบทกวี โดยกวีเมืองตรัง โดย อาจารย์สมเจตนา มุนีโมไนย

ภาษาถิ่นกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๕๗ อาจารย์ณรงค์ จันทร์พุ่ม

รูปวิทยากร และประธาน

เบรกจัดไว้อย่างสวยเลย

ของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติและวิทยากร

จากนั้นเป็นเวลาพัก ช่วงพักก็จะมีการ เปิดนิทรรศการ “เทใจให้เส้นสี” ซึ่งเป็นการแสดงภาพวาดของนักเขียนเมืองตรัง

จิตรกรกับภาพวาด

กับอาจารย์ณรงค์

สวยๆ ทั้งนั้นเลย

ลายเส้นของท่านชวน

ชุดนี้ก็สวย

น้องแมวกับเจ้าของผลงาน

เด็กๆ สนใจใหญ่

กิจกรรมภาคบ่าย เริ่มจาก เวทีแลกเปลี่ยน “จากหน้ากระดาษถึงหน้าจอ” โดยจำนง ศรีนคร

ต่อด้วยเสวนา “เส้นทางสู่นักเขียน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ ๑. อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ป๊ ๒๕๔๘,๒.อาจารย์ดรุณี เดชานุสรณ์ นักเขียนเรื่องสั้นมือรางวัล ๓.นายขจรฤทธิ์ รักษา รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๑ และ ๔.นายวิสุทธิ์ ขาวเนียม บทกวีรางวัลชนะเลิศนางอินทร์อวอร์ด

อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง อ่านกวีที่เธอถาม

อาจารย์ดรุณี เดชานุสรณ์ นักเขียนเรื่องสั้นมือรางวัล

นายขจรฤทธิ์ รักษา รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๑

เปิดโอกาสให้พี่เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนซักถามในทุกช่วง สาวเลือกมาช่วงนึง

เสร็จงานมอบของที่ระลึก

เสร็จแล้วถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ